ACS ĶERMENIS
Autores: Agnese Bordjukova un Aija Uzlēna. 
Darbs procesā. 

Pēc noskatīšanās notiks saruna par redzēto un uztverto.

   
Es dejoju, bet bieži nezinu, kā to formulēt. Aija tulko un ar vārdiem atsaucas uz to, ko redz mana ķermeņa darbībā. Notiek dialogs starp mums un starp vārdu un kustību. Kopā esam izvēlējušās valodu kā ietvaru mūsu radošajai sadarbībai. Valoda piešķir formu cilvēka pieredzei. 
Pirmo reizi, kad nodejoju īsu frāzi, iedvesmojoties no Jesajas Berlina pārsprieduma par filozofijas mērķi, Aija uz to reaģēja radot haiku: 
" Viendienis tauriņš aizlido 
  Neskāris ziedu. 
  Es esmu izniekojis savu dzīvi".
Uz augšu