IZSTĀDE "LAIKS"
Izstādi organizē Latvijas Dizaineru savienība.
Projekta vadītājs- Kristiana Kazarjana
Mākslinieciskais vadītājs- Lāsma Bringina

Pilnas ekspozīcijas atklāšana un autorvakars 02. 09.
    
Izstāde “Laiks” ir kā saruna par laiku vizuālā un audiālā valodā. Izstādē skatāmi Latvijas dizaineru darbi, kas ir autoru brīva refleksija par laiku, tā dažādās nozīmēs.
Darbi tapuši Ne_laika laikā, meklējot “laiku” savā ikdienā un definējot katra personīgo izpratni par laiku/ nelaiku. Autoru idejas realizētas ar uzņēmēju atbalstu.
Back to Top